“Facebook”da arxiv yükləmə

Facebook haqqında hamımızın çoxdan xəbəri var, “dostluq göndərmə”, “rəy yazmaq”, “mesaj yazmaq”, həmçinin bunların əksini “dostluqdan çıxarmaq”, “mesajları silmək” kimi əməliyyatlardan gündəlik istifadə edirik. Bəzən isə çoxdan sildiyimiz mesajları, “dostluq siyahısından” silinmişləri (adlarını) geri qaytarmaq lazım gəlir.

Sadə yolu var: “Facebook.com-Tənzimləmələr- üz köçürməsini endir”

” Üz köçürməsini endir” tıkladıqdan bir neçə dəqiqə sonra arxiviniz yüklənməyə hazır olacaq.

1 (1)

Advertisements